Publicatie

Publicatie datum

Kwaliteit van medische verslaglegging in justitiële inrichtingen: een vergelijking tussen 2015 en 2022.

Bos, I., Bes, J., Heins, M., Elffers, B., Verheij, R. Kwaliteit van medische verslaglegging in justitiële inrichtingen: een vergelijking tussen 2015 en 2022. Utrecht: Nivel, 2024. 38 p.
Download de PDF
Dit rapport richt op de kwaliteit van medische verslaglegging in justitiële inrichtingen.
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is verantwoordelijk voor de gezondheidszorg van justitiabelen. Om de kwaliteit van zorg in haar inrichtingen te kunnen waarborgen en monitoren wil de DJI beter gebruik maken van routinematig vastgelegde zorggegevens, zoals gegevens uit elektronisch patiëntendossiers (EPD’s). De DJI heeft zich daarom de afgelopen jaren ingespannen om de registratiekwaliteit te verbeteren en heeft het Nivel gevraagd om te onderzoeken in hoeverre dit resultaat heeft gehad.