Start
januari 2024

Make-It 2.0: begeleiding en evaluatie van de 'Proeftuinen ter bevordering van goed gebruik van geneesmiddelen in de praktijk 2024-2031'

Duur: jan - dec 2031

Achtergrond

Medicijnen zijn de vaakst toegepaste medische interventie. Veel patiënten gebruiken medicijnen niet optimaal. Ondanks het grote aantal bestaande interventies om goed medicijngebruik te bevorderen, lukt het niet altijd om deze op grote schaal toe te passen.

Sinds 2019 houdt het Make-It Consortium - ‘Medication Adherence Knowledge, Expertise and Implementation Taskforce’ - zich bezig met de vraag hoe therapietrouw in de praktijk verbeterd kan worden.
In Make-It 1.0 heeft het consortium, met subsidie uit de ZonMw STIP-ronde, acht ‘proeftuinen’ begeleid erop gericht waren laagdrempelige therapietrouwinterventies in de dagelijkse praktijk te implementeren.
Dit project, Make-It 2.0, volgt hierop; er worden de komende vier jaar acht nieuwe ‘proeftuinen’ begeleid.

Doel

Het doel van Make-It 2.0 is om in vier jaar tijd acht proeftuinen te begeleiden, monitoren en evalueren bij het implementeren en opschalen van succesvolle of veelbelovende interventies die goed medicijnengebruik bevorderen. Dit vraagt om een gedragsverandering van zorgverleners én om het optimaliseren van de condities om de interventies succesvol te implementeren. Met het project willen we bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg en betere behandeluitkomsten voor patiënten. Ook beogen we bij te dragen aan het verlagen van zorgkosten door verspilling van medicijnen te verminderen en het voorschrijf- en afleverproces te optimaliseren.

Methode

Het Make-It Consortium ondersteunt acht proeftuinen en biedt hen een grote diversiteit aan activiteiten en producten aan. Samen vormen deze activiteiten en producten een infrastructuur die nieuw is in het veld van ‘goed gebruik van medicijnen in de eerste lijn’. De infrastructuur omvat:

  • workshops op maat voor de proeftuinen, bijvoorbeeld overhet meten van uitkomsten, projectmanagement, leren implementeren, stakeholderanalyse en storytelling
  • intervisie- en reflectiebijeenkomsten
  • begeleidingsgesprekken en ondersteuning op maat bij trainingen
  • onderzoek voor individuele proeftuinen
  • een praktische implementatiegids.

We ontwikkelen een pakket van eisen dat toepasbaar is om proeftuinaanvragen te beoordelen.
We onderzoeken de context van alle acht proeftuinen door interviews te houden en vragenlijsten uit te zetten en we evalueren de implementatie-uitkomsten van de proeftuinen.
We presenteren het project en de resultaten grootschalig, zowel nationaal als internationaal. 

Resultaat

Alles over het project Make-It (1.0 en 2.0), inclusief de onderzoeksresultaten, verzamelen we in Dossier Make-It op de Nivel-website.
 

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Sint Maartenskliniek (SMK); Universiteit Utrecht (UU); SIR institute for pharmacy practice and policy (SIR); Hogeschool Utrecht (HU); Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM); Academische Medisch Centrum Amsterdam