Consortium Make-It

Begeleiding proeftuinen ter bevordering van therapietrouw geneesmiddelengebruik

Hoe kunnen we het geneesmiddelengebruik, de therapietrouw, in de praktijk verbeteren? Het Make-It Consortium begeleidt ‘proeftuinen’, waarin verschillende zorgdisciplines samen praktijkacties gang zetten.

Make-It staat voor Medication Adherence Knowledge, Expertise and Implementation Taskforce. Het Make-It Consortium wordt gecoördineerd door het Nivel.

Make-It: uit de praktijk voor de praktijk

Het Make-It Consortium zet acties in gang om therapietrouw in de dagelijkse praktijk te bevorderen. We gebruiken hiervoor interventies en innovaties die al eerder zijn getest.

Meer weten

 • Ga naar de externe Nivel-website Make-It Consortium voor alle informatie voor de deelnemers aan de proeftuinen.
 • Het Make-It Consortium is een onderdeel van het overkoepelende vierde STIP-programma van ZonMw.

Bevorderen van therapietrouw

Wanneer mensen hun geneesmiddelen goed gebruiken, ervaren zij meer kwaliteit van leven. Veel patiënten gebruiken hun medicijnen nog niet optimaal. Er zijn verschillende succesvolle interventies om therapietrouw te bevorderen. Deze vinden nog niet goed hun weg naar de reguliere zorg. De vierde STIP-call van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMw is daarom gericht op het inzetten van deze interventies in de ambulante zorg. Hoe kunnen we het geneesmiddelengebruik, de therapietrouw, in de praktijk verbeteren?

Therapietrouw Therapietrouw

Nivel-actieBouw mee aan therapietrouw in de praktijk

Ben u ook geïnteresseerd in hoe u de therapietrouw van patiënten waaraan u zorg verleent, kunt verbeteren? Vorm dan samen met andere betrokken zorgdisciplines een eigen proeftuin! Maak gebruik van eerder opgedane ervaringen met bestaande interventies en voeg uw eigen ervaringen toe. Zo leren we van elkaar samen en bouwen we aan therapietrouw in de praktijk. We komen graag met u in contact! Stuur een e-mail naar make-it@nivel.nl of of direct naar Nivel-onderzoeker Marcia Vervloet: m.vervloet@nivel.nl.


Make-It in het kort: de folder

Nivel-Flyer-Make-It-p1 Nivel-Flyer-Make-It-p2

Begeleiden proeftuinen: zo werkt het

Het Make-It Consortium begeleidt ‘proeftuinen’, waarin verschillende zorgdisciplines die betrokken zijn bij de zorg voor de patiënt samen acties in gang zetten om therapietrouw in de dagelijkse praktijk te bevorderen. Zij gaan als volgt te werk:

 • Methode: de proeftuinen zijn te beschouwen als living labs: in een afgebakende, levensechte setting werken verschillende partijen gezamenlijk aan een innovatieve oplossing. Zo'n levensechte omgeving is nodig tot oplossingen te komen die houdbaar zijn binnen de complexiteit van de reguliere zorg.
 • Co-creatie tussen patiënten, zorgverleners en andere betrokkenen is daarbij essentieel. Verschillende zorgdisciplines werken samen. De deelnemers zetten acties in gang om therapietrouw in de dagelijkse praktijk te bevorderen. Ze gebruiken interventies en innovaties die al eerder zijn getest, bijvoorbeeld telefonische startbegeleiding van de patiënt door de apotheek, een herinneringssysteem dat patiënten erop wijst hun medicijnen in te nemen, of een gesprek over therapietrouw tussen zorgverlener en patiënt.
 • Begeleiding op het gebied van zorg, communicatie en implementatie: met zijn diversiteit aan disciplines – zoals farmacie, geneeskunde, verplegingswetenschap, communicatiewetenschap, psychologie en sociologie – biedt het Consortium ondersteuning op allerlei gebied: 
  • Bij de start kiezen de proeftuinen in overleg met het Make-It Consortium een aantal interventies die passen bij hun dagelijkse praktijk.
  • Tijdens het implementatieproces kijkt het Consortium mee met de proeftuinen en denkt het mee over oplossingen bij tegenvallers.
  • Na afloop evalueert Make-It de uitkomsten van acties van de proeftuinen. Bekeken wordt of de interventies het gewenste effect hebben gehad én waar de proeftuinen zoal tegenaan zijn gelopen tijdens het implementatietraject.
  • Ook stimuleert Make-It de proeftuinen om hun opgedane kennis te delen met andere geïnteresseerde, lokale of regionale, groepen die met therapietrouw aan de slag willen gaan.

Over het Make-It Consortium

Het Make-It Consortium wordt gecoördineerd door het Nivel en gesubsidieerd door ZonMw. Het bestaat uit de volgende partijen: het Nivel, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Radboudumc, Amsterdam UMC locatie VUmc, Hogeschool Utrecht, Instituut Verantwoord Medicijngebruik en SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy.

Logo-Make-It

 

Vervliet, M., Dijk, Liset van . Consortium Make-It . Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 11-04-2024; geraadpleegd op 19-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/farmaceutische-zorg/consortium-make-it