Afgesloten
2022

Meer zicht en grip op gezondheid kwetsbare groepen tijdens COVID-19 in de regio Utrecht

Duur: sep 2020 - nov 2022

Achtergrond

De gevolgen van de COVID-19-epidemie en begeleidende maatregelen hebben een grote impact op de bevolking en zijn niet gelijk verdeeld. Mensen kunnen op verschillende wijze kwetsbaar zijn voor zowel het virus als de aanpak ervan, met het risico dat bestaande gezondheidsverschillen toenemen. Probleem is dat kwetsbare groepen ook minder zichtbaar zijn. Ze blijven buiten beeld in de diverse vragenlijstonderzoeken en peilingen en daarmee worden hun risico’s behoeften en ook problemen vaak moeilijk herkend. Hierdoor blijft de werkelijke aard en omvang van de problemen onduidelijk voor overheden en zorgverleners.

Doel

Het inzichtelijk maken en oplossen van dit soort kwetsbaarheden bij COVID-19, en opgedane kennis breder te verspreiden. Aanvankelijk is het project gericht op de regio Utrecht maar het doel is om lessen en inzichten met andere regio’s en ook internationaal te delen. In dit verband zorgt het Nivel onder meer voor een koppeling met het internationale project Sonar Global (gefinancierd door de Europese Commissie) met het oogmerk sociale wetenschappen te benutten om kwetsbaarheden in het licht van infectieziekten te verminderen.

Methode

De partners werken nauw samen en gaan in gesprek met specifieke groepen om kwetsbaarheden beter te begrijpen en erop in te spelen. Nivel draagt hieraan bij. In het huidige project volgen we daarnaast de gezondheidsimpact van COVID-19 op basis van gegevens van gegevens uit huisartsenregistraties.

Verwachte resultaten

Betere kennis van kwetsbaarheden van doelgroepen in de context van COVID-19 en het vermogen van zorg- en ondersteuningsorganisaties om hierop adequaat te anticiperen. Deze kennis is tevens van waarde voor de ondersteuning van gezondheidsautoriteiten bij de coronapandemie.

Gerelateerde projecten:

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw, COVID-19 Programma
Projectpartners
Gemeente Utrecht, Gemeente Zeist, GGD Regio Utrecht, Panel Meetellen Utrecht, Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, Stichting Al Amal en Trimbos-instituut