Publicatie

Publicatie datum

De gezondheid van potentieel kwetsbare groepen in Utrecht tijdens het eerste jaar van de COVID-19 pandemie, op basis van huisartsenregistraties.

Duinkerken, A. van, Baliatsas, C., Baar, J. van, Ven, L. van der, Dückers, M. De gezondheid van potentieel kwetsbare groepen in Utrecht tijdens het eerste jaar van de COVID-19 pandemie, op basis van huisartsenregistraties. Utrecht: Nivel, 2023. 11 p.
Download de PDF
Dit factsheet is een onderdeel van het project GECK OP U (GezondheidsEffecten van de COVID-19-pandemie en bijbehorende maatregelen voor Kwetsbare groepen en Oplossingsstrategieën in de Provincie Utrecht). Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in kwetsbaarheid in de context van COVID-19 en in kaart brengen wat de aard en omvang is van de gezondheidseffecten van COVID-19 bij kwetsbare groepen. De groepen zijn op basis van eerder onderzoek binnen het GECK OP U-project opgesteld. Door het gebruik van huisartsendata van de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is het mogelijk om de ontwikkeling van gezondheidsmaten, medicatie en zorggebruik bij de huisarts te onderzoeken en kunnen verschillende groepen worden vergeleken.