Afgesloten
2007

Mogelijke effecten van de introductie van de Actieve donorregistratie, 2007

Duur: jan - jun 2007

In februari 2004 werd door het NIGZ een voorstel gedaan, waarmee het aantal orgaandonoren zou kunnen worden vergroot: ‘een actief donorregistratiesysteem’. Het NIGZ presenteert dit voorstel als een systeem dat voordelen van zowel het toestemmingssysteem als van het bezwaarsysteem combineert. Het ‘actief donorregistratiesysteem’ gaat ervan uit dat de burger positief staat ten aanzien van postmortale donatie. Op grond hiervan wordt verondersteld dat iedereen donor is vanaf diens 18e verjaardag. Iedere burger heeft echter de mogelijkheid deze aanname op elk willekeurig moment om te zetten in een van de andere mogelijkheden die ook nu al bestaan.Het NIGZ verwacht dat het nieuwe systeem leidt tot een toename van het aantal geregistreerde donoren.

In 2004 is eerder onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van de introductie van het ADR. Toen werd geconstateerd dat het ADR als systeem te verkiezen zou zijn boven een klassiek systeem van veronderstelde toestemming waarin geen toestemmingen worden geregistreerd, doch alleen de weigeringen. In zo een systeem worden dus ook niet de huidige geregistreerde toestemmingen behouden. In hetzelfde onderzoek werd ook geconstateerd dat de meest realistische scenario’s voor het aantal te verwachten donoren onder de huidige omstandigheden of onder een ADR elkaar niet echt ontlopen.

Bij de Nierstichting bestaat de behoefte het eerdere onderzoek naar de mogelijke effecten van het ADR te herhalen. Dit vanwege de ruime aandacht die het onderwerp orgaandonatie de laatste jaren heeft gehad, wat mogelijk geleid kan hebben tot een andere houding ten opzichte van het onderwerp orgaandonatie. Gezien het nog steeds nijpende tekort aan donororganen is het voor de Nierstichting belangrijk om een recenter inzicht te krijgen in de mogelijke werking van het ADR.

Methode
Het onderzoek wordt uitgevoerd onder de leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg die vragen krijgen voorgelegd over de manier waarop zij denken te reageren op de actieve donorregistratie in vergelijking met andere beslissystemen.

Resultaten
Het onderzoek geeft inzicht in de vraag of van de actieve donorregistratie een toename van het aantal orgaandonoren mag worden verwacht.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Nierstichting