Start
april 2023

Monitor Formulariumgericht Voorschrijven door de huisarts 2023-2024

Duur: apr 2023 - apr 2024

Achtergrond

Zorgverzekeraars en huisartsen willen het doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen bevorderen. Voorschrijven volgens formularia, richtlijnen rond medicatie, draagt bij aan doelmatig voorschrijven. Vanaf 2018 wordt een prestatiebeloning toegekend aan huisartsen op basis van 'Formulariumgericht Voorschrijven'.

Doel

Dit project heeft als doel om de kwaliteit en doelmatigheid van voorschrijven in de huisartsenpraktijk te stimuleren door het meten en monitoren van het Formulariumgericht Voorschrijven, ten behoeve van de prestatiebeloning doelmatig voorschrijven. Waar in de voorgaande jaren huisartspraktijken die gecontracteerd zijn bij CZ, VGZ, Menzis, Zilveren Kruis of Zorg & Zekerheid konden deelnemen, wordt dit project alleen voortgezet onder huisartspraktijken met Zilveren Kruis als preferente zorgverzekeraar.

Methode

Voor het meten van Formulariumgericht Voorschrijven maken we gebruik van een bestaande infrastructuur,  die is ontwikkeld en geïmplementeerd in de voorgaande Monitors Formulariumgericht Voorschrijven van 2018 en 2019-2023. Aan de hand van drie indicatoren worden in het huisartseninformatiesysteem (HIS) van de huisarts de eerste voorschriften getoetst tegen de inhoud van het formularium dat de huisarts gebruikt.

Resultaat

Dit project draagt bij aan meer inzicht in de effecten van de prestatiebeloning op de indicatoren Formulariumgericht Voorschrijven.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Zilveren Kruis
Projectpartners
Zilveren Kruis