Publicatie

Publicatie datum

Monitoring Eén tegen eenzaamheid. Eenzaamheid, participatie en sociale cohesie onder 75-plussers.

Knapen, J., Scheffer, M., Boeije, H. Monitoring Eén tegen eenzaamheid. Eenzaamheid, participatie en sociale cohesie onder 75-plussers. Utrecht: Nivel, 2021.
Download de PDF
Momenteel zijn er 1,3 miljoen mensen van 75 jaar en ouder in Nederland, dit aantal zal oplopen tot 2,1 miljoen in 2030. Een groot deel van de ouderen geeft aan een gevoelens van eenzaamheid te ervaren. Daarom heeft de overheid het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ opgezet. Dit programma beoogt eenzaamheid bij ouderen te voorkomen en te bestrijden. Het Nivel monitort zelfgerapporteerde eenzaamheid van mensen van 75 jaar en ouder voor ‘Eén tegen eenzaamheid’ sinds 2019. Dat betekent dat er regelmatig metingen worden uitgevoerd om de ontwikkelingen van eenzaamheid en maatschappelijke participatie onder ouderen te volgen. Daarnaast onderzoeken we sociale cohesie onder ouderen en de samenhang met eenzaamheid en participatie. Tevens wordt een eerste inzicht gegeven omtrent eenzaamheid en participatie van ouderen met een lichamelijke beperking in de maanden april tot juni 2020 tijdens de coronacrisis in Nederland.