Publicatie

Publicatie datum

Monitoring Eén tegen eenzaamheid: eenzaamheid, participatie en sociale cohesie onder 75-plussers

Knapen, J., Scheffer, M., Boeije, H. Monitoring Eén tegen eenzaamheid: eenzaamheid, participatie en sociale cohesie onder 75-plussers Utrecht: Nivel, 2021. 45 p.
Download de PDF
Programma 'Eén tegen eenzaamheid' van de overheid
Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de monitoring van het overheidsprogramma Eén tegen eenzaamheid. Dit beleidsprogramma heeft primair tot doel het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid bij mensen van 75 jaar en ouder. De aanpak kenmerkt zich door het mobiliseren van de samenleving om in de eigen omgeving verschil te maken. Monitoring van belangrijke indicatoren die laten zien of het doel van het programma dichterbij komt, hoort nadrukkelijk bij het actieprogramma.

Monitoringstraject in drie onderdelen
Het hele monitoringstraject bestaat uit verschillende onderdelen, waarvan deze publicatie de tweede is:
1) In januari 2020 is het eerste deel afgerond. Dit betrof een rapportage over geselecteerde indicatoren voor eenzaamheid en maatschappelijke participatie over een periode van vier jaar, te weten 2015 tot en met 2018.
2) We rapporteren in dit tweede rapport eenzaamheid en maatschappelijke participatie over de periode
2015 tot en met 2019, sociale cohesie in 2019 en de eerste gegevens over eenzaamheid en
participatie van ouderen met een lichamelijke beperking tijdens de coronacrisis in 2020.

Dit onderzoeksprogramma is gefinancierd door het ministerie van VWS.
Gegevensverzameling