Project
Start
december 2019

Monitoring 'Eén tegen eenzaamheid' 2019

Op dit moment zijn in Nederland 1,3 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. De verwachting is dat dit in 2030 2,1 miljoen mensen zijn. Met het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ wil de overheid eenzaamheid onder ouderen eerder signaleren en doorbreken. Maatschappelijke organisaties, gemeenten, bedrijven en ondernemers en de Rijksoverheid slaan hiervoor de handen ineen.

Aard van het onderzoek
Dit onderzoek draagt bij aan een monitoring van belangrijke indicatoren die laten zien of het doel van het programma dichterbij komt.

Methode
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gegevens over eenzaamheid en maatschappelijke participatie die we verzamelen bij Nivel panels waaraan veel ouderen deelnemen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ministerie van VWS