Project
Start
december 2019
Monitoring Eén tegen eenzaamheid 2019
Het VWS Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid richt zich primair op het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid bij mensen van 75 jaar en ouder. Bij dit programma hoort een monitoring van belangrijke indicatoren die laten zien of het doel van het programma dichterbij komt. Hieraan draagt dit onderzoek bij door gebruik te maken van gegevens over eenzaamheid en maatschappelijke participatie die we verzamelen bij Nivel panels waaraan veel ouderen deelnemen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
Contactpersonen (3)
R.N. (Rosa) Grosscurt
Junior onderzoeker Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen