Project
afgesloten

Naar een kosteneffectieve hulpmiddelenzorg voor patiënten met diabetes mellitus: verkenning naar de versterking van de zorgverlener-patiënt-communicatie

Patiënten met insuline-afhankelijke diabetes gebruiken hulpmiddelen voor het prikken van glucose en het toedienen van insuline. Voor optimaal resultaat is het belangrijk dat zij de juiste hulpmiddelen op de juiste manier gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat dit beter kan.

Hoe verloopt de communicatie rondom de keuze voor en het gebruik van hulpmiddelen bij diabetes nu en hoe kan dit verbeterd worden?

Workshops met patiënten en zorgverleners, beperkt literatuuronderzoek, overleg met stakeholders, observaties van consulten.

Inzicht in de huidige zorgverlening en mogelijke verbeterpunten.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMW
In dit project werken we samen met
Diabetes Vereniging Nederland, Verpleegkundigen en verzorgenden Nederland, Diabetesfederatie Nederland, UMC Groningen, UMC Radboud, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, Rijksuniversiteit Groningen, Zilveren Kruis