Afgesloten
2018

Naar een kosteneffectieve hulpmiddelenzorg voor patiënten met diabetes mellitus: verkenning versterking van de zorgverlener-patiënt-communicatie, 2018

Duur: mrt - sept 2018

Achtergrond
Patiënten met insuline-afhankelijke diabetes gebruiken hulpmiddelen voor het prikken van glucose en het toedienen van insuline. Voor optimaal resultaat is het belangrijk dat zij de juiste hulpmiddelen op de juiste manier gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat dit beter kan.

Doel
We maken inzichtelijk hoe de communicatie rondom de keuze voor en het gebruik van hulpmiddelen bij diabetes mementeel verloopt en geven aan hoe kan dit verbeterd kan worden.

Methoden
- We houden workshops met patiënten en zorgverleners.
- We doen een beperkt literatuuronderzoek.
- We voeren overleg met stakeholders.
- We doen observaties van consulten.

Resultaat
Het project resulteert in een subsidie aanvraag naar de kosteneffectiviteit van optimale communicatie rondom de keuze voor en begeleiding bij het gebruik van hulpmiddelen door patiënten met diabetes.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMW
Projectpartners
Diabetes Vereniging Nederland: Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN); Diabetesfederatie Nederland; UMC Groningen; UMC Radboud; Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP; Rijksuniversiteit Groningen; Zilveren Kruis