Project
afgesloten

Ondersteuning uitwerken onderzoeksprogramma Kwaliteit in de Gezondheidszorg

Duur: april 2009 - december 2009

ZonMw heeft aan drie partijen (IQ healthcare, iBMG en NIVEL) verzocht een onderzoeksagenda te formuleren op het gebied van Kwaliteit van zorg.

Welke thema’s op het gebied van kwaliteit van zorg hebben in de komende 5-10 jaar prioriteit met betrekking tot onderzoek.

Literatuurstudie, formuleren prioriteiten op basis van consensus

Notitie
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
IQ healthcare
iBMG