Start
oktober 2023

Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden 2 (OBO-2): analyse huisartsengegevens over acute en langdurige klachten en aandoeningen

Duur: okt 2023 - dec 2030

Aanleiding

Nivel is onderdeel van het OBO (Onderzoek Bestrijdingsmiddelen Omwonenden) Consortium. In 2023 is dit consortium gestart met een groot meerjarig onderzoek naar de langetermijneffecten van de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen op de gezondheid van omwonenden. Dit onderzoek, OBO-2, bouwt voort op de bevindingen van eerdere onderzoeken in het kader van OBO.  

Doel

Het hoofddoel van het vervolgonderzoek (OBO-2) is om te bepalen of er een relatie is tussen de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en verschillende ziektebeelden in de Nederlandse bevolking.
Het project bestaat uit verschillende deelonderzoeken. Het Nivel heeft als doel om de relatie te onderzoeken tussen blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en zowel verschillende acute als chronische symptomen en aandoeningen, evenals bijbehorende medicatievoorschriften.

Methode

We combineren gegevens over meerdere jaren uit elektronische patiëntendossiers van de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn met individuele blootstellingsmetingen die zijn ontwikkeld door het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht. Gegevens over individuele kenmerken als sociaaleconomische status van patiënten worden ook meegenomen. Hiertoe koppelen we de genoemde gegevens met microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door gebruik te maken van landelijke objectieve gezondheidsgegevens gekoppeld aan gevalideerde blootstellingsmodellen over een lange tijdsperiode kunnen we grondig inzicht bieden in de mogelijke impact van blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen op de gezondheid van mensen.

Resultaten

De beoogde producten zijn rapporten, internationale artikelen en een proefschrift.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS; Ministerie van LNV
Projectpartners
RIVM, IRAS (Universiteit Utrecht)