Start
december 2023

Ontwikkelen functieprofiel Verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid Infectieziektebestrijding

Duur: dec 2023 - jun 2024

Achtergrond

De infectieziektebestrijding vindt plaats binnen een veranderend werkveld. In Nederland werkt een breed scala aan professionals nauw samen aan infectieziektebestrijding bij de GGD’en. Vanuit de praktijk zijn er signalen dat de rollen, taken en verantwoordelijkheden per discipline binnen de teams infectieziektebestrijding niet duidelijk zijn. Dit geldt ook voor de functie van de verpleegkundige infectieziektebestrijding bij GGD’en. De opdrachtgever GGD GHOR Nederland wenst een breed gedragen functieprofiel dat hierin duidelijkheid kan bieden.

Doel 

Het doel van het project is het ontwikkelen van een breed gedragen en toekomstbestendig functieprofiel voor de verpleegkundige infectieziektebestrijding bij GGD’en.

Werkwijze 

Binnen dit project maken we gebruik van verschillende methoden:

Knelpuntenanalyse 

Tijdens dit project voeren we een knelpuntenanalyse uit, bestaande uit deskresearch en een vragenlijstonderzoek. In dit onderdeel brengen we de belangrijkste taken, rollen en verantwoordelijkheden van de verpleegkundige infectieziektebestrijding in kaart. Daarnaast onderzoeken we welke knelpunten en oplossingsrichtingen de 
verpleegkundigen infectieziektebestrijding en de professionals waarmee zij nauw samenwerken zelf zien met betrekking tot de taakverdeling.

Zorgverlenersplatforms 

Het Nivel organiseert twee zorgverlenersplatforms waarbij verpleegkundigen infectieziektebestrijding en andere professionals op een interactieve manier met elkaar in gesprek gaan over de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verpleegkundige infectieziektebestrijding. 

Advies- & stuurgroep 

Tijdens het project wordt het Nivel-team geadviseerd door een adviesgroep en aangestuurd door een stuurgroep. Beide bestaan uit professionals en experts uit het veld van infectieziektebestrijding.

Resultaat 

Dit project resulteert in een functieprofiel voor de verpleegkundige infectieziektebestrijding bij GGD’en en een daaraan gerelateerd implementatieadvies. Daarnaast ontwikkelt het Nivel een richtsnoer voor gebruik van het functieprofiel in de opleiding van de verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid infectieziektebestrijding (M&G IZB)

Dit project wordt gesubsidieerd door
GGD GHOR Nederland