Afgesloten
2020

OPEN III: een open en eerlijke omgang met klachten en incidenten in de zorg, 2020

Duur: dec 2019 - sep 2020

Achtergrond
OPEN is een Leernetwerk van ziekenhuizen en een ondersteunend onderzoeksprogramma. Open en eerlijke omgang met klachten en incidenten in de zorg: dat is wat we willen bereiken met het onderzoekstraject OPEN in de zorg. Sinds 2015 is OPEN uitgegroeid tot een succesvolle beweging van ziekenhuizen en onderzoekers die streven naar meer openheid in de zorg.

OPEN vervult drie functies voor deelnemers:
1. OPEN zorgt voor verbinding tussen medewerkers uit verschillende ziekenhuizen. Medewerkers die zich met dezelfde problematiek bezig houden kunnen op Netwerkbijeenkomsten laagdrempelig gedachten uitwisselen over de problemen die zij tegen komen en de oplossingen die daarvoor elders zijn bedacht. De onderzoekers van OPEN brengen medewerkers met specifieke problematiek in contact met andere leden van het Leernetwerk die veel kennis en ervaring hebben op die gebieden.
2. OPEN biedt scholing. Zij blijven op de hoogte van nieuwe werkwijzen en kunnen hun eigen werkwijzen toetsen.
3. Open biedt producten, van het Leernetwerk, die wetenschappelijk onderbouwd. De onderzoekers stellen o.a. kennisdocumenten op voor de ziekenhuizen waarin de conclusies uit hun wetenschappelijke onderzoek en de Netwerkbijeenkomsten zijn uitgewerkt om in de praktijk te worden toegepast.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Diversen
Projectpartners
VU Amsterdam; Amsterdam UMC / Universiteit van Amsterdam