Start
februari 2022

ORANGE-FORCE: mond- en tandheelkundige zorg voor ouderen

Duur: feb 2022 - dec 2025

ORANGE-FORCE staat officieel voor 'Oral an general health for older people’s care'. Dit is een project uitgevoerde door het ORANGEHealth Consortium.

Achtergrond 

Alle zeven Nederlandse onderwijsinstellingen voor mondzorg en tandheelkunde hebben hun krachten gebundeld in de Publiek Private Samenwerking ORANGEHealth. Naast het geven van onderwijs doen zij onderzoek en verlenen zij zorg. Het consortium geeft concreet invulling aan de veelgehoorde 'call to action' voor een betere samenwerking tussen mondzorg en algemene gezondheidszorg. In het meerjarige programma ORANGEHealth geven de zeven Nederlandse onderwijsinstellingen voor mondzorg en tandheelkunde samen vorm aan de toekomst van (mond)zorg en (mond)gezondheid, met bijzondere aandacht voor preventie, de juiste zorg op de juiste plek, afstemming en professionele samenwerking met andere organisaties en aandacht voor kwetsbare groepen.

Kinkstartproject ORANGE-FORCE

Het kickstart project ORANGE-FORCE richt zich op de groep ouderen met een risico op kwetsbaarheid, systemische, chronische en mondziekten. Indien vroegtijdig herkend, kunnen gezondheidscomplicaties worden uitgesteld en (kosten) zelfs vermeden terwijl de kwaliteit van leven wordt verhoogd.

Samenwerkingsverband

In het project ORANGE-FORCE werkt het ORANGEHealth Consortium samen met bedrijven, huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners en meer dan 40 mondzorgpraktijken. Het wordt ondersteund door beroepsverenigingen en patiënten.

Onderzoekslijnen

  1. Een fieldlab om de mond- en algemene gezondheid te monitoren, diagnostische instrumenten te testen en te valideren gericht op samenwerking met andere zorgverleners en selectie van de juiste interventies.
  2. Het beschikbaar stellen van (mondelinge) gegevens en deze informatie gebruiken om de zorg te verbeteren door patiëntinformatie te verbinden tussen mondzorgpraktijken en eerstelijnszorgpraktijken.
  3. Meten en monitoren van het orale ecosysteem om klinische symptomen en gezondheidsanalyses te vergelijken.

Impact

De economische impact van ORANGE-FORCE zal aanzienlijk zijn. Huidige en toekomstige zakenpartners zullen profiteren van de eind- en tussentijdse resultaten. Innovaties zullen voor Nederland economisch rendement opleveren (banen, investeringen, inkomen). Ook innovaties van ORANGE-FORCE zullen naar verwachting de (groei van) de zorguitgaven verminderen. De maatschappelijke impact is vooral van grote waarde voor ouderen om een "gezonde" situatie in hun thuisomgeving te behouden.

Resultaten

Wetenschappelijke artikelen en rapporten, en een onderzoeksinfrastructuur op basis van real-world data.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Health Hollande
Projectpartners
Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Utrecht (HU), Hogeschool Inholland, Radboudumc, University Medical Center Groningen (UMCG)