Profile picture for user j.bes@nivel.nl
Julia Bes, MSc
Junior onderzoeker Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem

Onderzoek

Bij het onderzoekprogramma Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem zorg ik o.a. voor de koppeling van tandartsgegevens aan de Nivel Zorgregistraties Eerste lijn (NZR). Daarnaast werk ik binnen de onderzoekafdeling Eerstelijnzorg mee aan verschillende projecten met de NZR, bijv. het opleveren van de jaarlijkse cijfers van huisartsen over de volksgezondheid en het zorggebruik in Nederland.

Ik wordt enthousiast van het samenwerken met verschillende collega’s / projectgroepen binnen en buiten het Nivel, en om in combinatie met onderzoek bij te dragen aan kennisvergroting. Daarnaast vind ik de koppeling tussen onderzoek en praktijk erg belangrijk; het puzzelen met cijfers en data om zo tot een bruikbaar resultaat te komen, waarmee de gezondheidszorg verbeterd kan worden.

Publicaties

CV

Career

2021-2021: Onderzoekstagiaire Beroepskrachtenplanning, Nivel, Utrecht. Onderwerpen: ‘Inzet van huisartspersoneel in relatie tot patiëntenpopulatie’ en ‘Werving en behoud van huisartsen in Europese krimpregio’s’.
2020-2021: Klinische onderzoekstagiaire Cardiovasculaire Gezondheid, Julius centrum, Utrecht. Onderwerp: ‘Man-vrouw verschillen in de preventie van hart en vaatziekten’
2017-2017: Klinische onderzoekstagiaire Interne geneeskunde, VU Amsterdam. Onderwerp: ‘Behandeluitkomsten van patiënten met de ziekte van Graves’