Project
afgesloten

Palliatieve zorg thuis: de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden

Duur: oktober 2016 - maart 2018

Goede palliatieve zorg aan huis vergt duidelijkheid over taken en over de benodigde samenwerking tussen o.a. thuiszorg en huisarts. Een kwaliteitsstandaard kan die duidelijkheid bieden.
Hoe moet een evidence-based kwaliteitsstandaard voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden, met de Palliatieve Zorg Thuis, gerealiseerd worden?

Het project kent 3 fasen:
In fase I, de voorbereidingsfase, worden de relevante stakeholders nader geïdentificeerd en de projectstructuur ingevuld.
De tweede fase, de ontwikkelfase, is bedoeld om bouwstenen voor de kwaliteitsstandaard te verzamelen, en omvat een knelpuntenanalyse, literatuurstudie en raadpleging van verpleegkundigen en verzorgenden.
In de derde fase, de afrondingsfase, wordt de tekst voor de kwaliteitsstandaard geschreven.

Een kwaliteitsstandaard voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden over Palliatieve Zorg Thuis en minimaal 1 publicatie.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMW
In dit project werken we samen met
Hogeschool Arnhem Nijmegen, Dr. E. Verschuur (Projectleider en penvoerder)