Project
afgesloten

Palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn

Veel dak- en thuislozen hebben levensbedreigende somatische ziekten. Palliatieve zorg, gericht op verlichting van het lijden en het bevorderen van de kwaliteit van leven van ongeneeslijke zieke mensen, is voor veel dak- en thuislozen onvoldoende bereikbaar. Een belangrijke reden is dat hulpverleners van dak- en thuislozen vaak niet goed op de hoogte zijn van symptomen van lichamelijke ziekten en van mogelijkheden binnen de palliatieve zorg. Wanneer dak- en thuislozen de palliatieve zorg wel bereiken zijn de hulpverleners daar (bijvoorbeeld hospicemedewerkers) vaak niet goed toegerust om met de complexe sociale en psychische problemen van deze doelgroep om te gaan.

Hoe kan de palliatieve zorg voor dak- en thuislozen toegankelijker worden gemaakt en worden verbeterd?

Rondom 15 casussen van dak- en thuislozen worden interviews gehouden om te achterhalen hoe palliatieve zorg voor deze doelgroep kan worden verbeterd en toegankelijker kan worden gemaakt. De casussen en adviezen worden beschreven in een praktische handreiking voor hulpverleners. De handreiking wordt vervolgens geïmplementeerd in twee Amsterdamse organisatie/netwerken voor palliatieve zorg en zorg voor dak-thuislozen.

Een praktische handreiking met adviezen voor hulpverleners om de palliatieve zorg voor dak- en thuislozen te verbeteren en toegankelijker te maken. Implementatie van de handreiking in twee Amsterdamse organisaties/netwerken voor palliatieve zorg en dak- en thuislozen en verdere verspreiding naar andere regio’s. De resultaten van het project worden beschreven in een relevant Nederlands vakblad en een internationaal wetenschappelijk tijdschrift.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Fonds NutsOhra; RCOAK
In dit project werken we samen met
Hogeschool Inholland
GGZ Ingeest
Parnassia groep