Afgesloten
2019

Patienten met beperkte gezondheidsvaardigheden en samen beslissen: ervaringen en wensen, 2019

Duur: sept - dec 2019

Achtergrond
Samen beslissen is het proces waarin de arts en de patiënt gezamenlijk bespreken welk medisch beleid het beste bij de patiënt past, waarbij alle opties, voor- en nadelen, patiëntvoorkeuren en omstandigheden worden meegenomen. Voor samen beslissen is het nodig dat een patiënt de kennis en vaardigheden heeft om actief te participeren in het consult, dat hij/zij de informatie kan begrijpen en in staat is tot het nemen van beslissingen. Patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden voldoen vaak niet aan deze verwachtingen. Deze groep is behoorlijk groot; 36.4% van de Nederlanders heeft moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van gezondheidsinformatie. Dit belemmert hen om een actieve rol te nemen in het proces van samen beslissen.

Doel
Om er achter te komen wat de beste manier is om patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden beter bij het proces van samen beslissen te betrekken onderzoeken we de ervaringen en behoeften van deze doelgroep. Daarvoor bestuderen we de literatuur en houden we focusgroepen met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Drie onderzoeksvragen
1. Wat zijn de ervaringen van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden rondom samen beslissen?
2. Welke wensen, mogelijkheden en behoeften hebben zij ten aanzien van samen beslissen?
3. Welke ondersteuning hebben ze nodig om beter in dit proces te kunnen participeren?

Resultaat
Een rapport met de resultaten

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS