Project
Start
juli 2021

Patiëntgerichte communicatie in de apotheek door mentalisatie

Duur: juli 2021 - juni 2022

Achtergrond
We zijn vaak geneigd de gevoelens en gedachten van een ander in te vullen. Mentalisatie gaat over hoe goed je in staat bent om te herkennen welke gedachten en gevoelens ten grondslag liggen aan gedrag, zowel bij jezelf als bij anderen. Door mentalisatie toe te passen in patiëntgesprekken kunnen apothekers beter de gedachten en behoeften van een patiënt begrijpen en zo een betere patiëntrelatie opbouwen.

Doel
Het ontwikkelen van een op mentalisatie gerichte communicatietraining voor het apotheekteam en het kleinschalig testen hiervan.

Methode
De training is ontworpen door de Universiteit van Kopenhagen en Pharmakon. De Rijksuniversiteit Groningen en het Nivel passen deze aan voor de Nederlandse situatie. Vervolgens wordt de training getest en geëvalueerd onder 30 apothekers en apothekersassistenten. Op basis daarvan wordt de training aangepast. Een business model voor verdere implementatie wordt ontwikkeld.

Resultaten
Een innovatieve training voor het apotheekteam is het belangrijkste resultaat van dit project.
Dit project wordt gesubsidieerd door
EIT Health
In dit project werken we samen met
Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Kopenhagen, Pharmakon, Patient in Focus