Profile picture for user l.schackmann@nivel.nl
Laura Schackmann, MSc
Onderzoeker Farmaceutische Zorg

Onderzoek

Binnen het onderzoeksprogramma Farmaceutische Zorg werk ik mee aan projecten die een bijdrage leveren aan de ondersteuning van goed gebruik van geneesmiddelen. In het Negatief nieuws brengen project werken we aan de optimalisatie van communicatie in de apotheek rondom het wisselen van medicatie. Ook werk ik mee aan projecten waarbij we een bijdrage leveren aan de ondersteuning van zowel schriftelijk informatie, met name de begrijpelijkheid van informatie meegegeven in de apotheek, als het inzetten van digitale ondersteuning in de apotheek. Bijvoorbeeld, ik werk mee aan een project waarbij we onderzoek doen naar Mijn Geneesmiddel in Beeld (MijnGiB). MijnGiB, een personaliseerde medicatieoverzicht van een patiënt, kan een aanvulling zijn op de bijsluiter en etiketteksten van medicatie en is bedoeld om mensen bij hun medicijngebruik te helpen.

Ik vind het belangrijk om onderzoeksprojecten uit te voeren die maatschappelijke relevant zijn. Daarbij vind ik het leuk om met relevante belanghebbenden te praten en om inzicht te krijgen in knelpunten en vragen vanuit de praktijk. Bij het onderzoek doen krijg ik veel energie door het praten met verschillende betrokkenen en het uitpuzzelen van complexe situaties en vraagstukken. Daarnaast vind ik het leuk om te reflecteren op de verkregen informatie en resultaatgericht te werken met als doel aanbevelingen op te stellen en deze te presenteren.

Publicaties

CV

Professioneel verleden
december 2019 - december 2020: Junior onderzoeker Evaluatie van Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg, Nivel
januari – augustus 2019: Onderzoek naar chronische nierinsufficiëntie op Bonaire
maart 2018 – juli 2018: Onderzoek naar chronische nierinsufficiëntie in Sri Lanka
januari – mei 2017: Onderzoek naar factoren die invloed hebben op het succes van de revalidatie binnen de geestelijke gezondheid sector bij Emergis, Goes
oktober – december 2016: Onderzoek naar de verschillen in beleving van de zwangerschapszorg bij vrouwen bij het AZC, Middelburg
juni - december 2016: Vergelijkingsonderzoek naar zwangerschapsvergiftiging bij zwangere vrouwen in het St. Antonius ziekenhuis, Nieuwegein en Paradise Valley ziekenhuis in Phoenix, Arizona
Opleiding
- Master in Science (Vrije Universiteit, Amsterdam):
• Research Masters Global Health
- Bachelor in Science (University college Roosevelt, Middelburg):
• Major: pre-medical sciences
• Minor: psychologie