Afgesloten
2016

PatientVOICE: ontwikkelen en implementeren Chemowijzer.nl, 2014-2016

Duur: mrt 2014 - mrt 2016

Achtergrond
De studie betreft de ontwikkeling en implementatie van een online patiëntentool ter voorbereiding op de verpleegkundige voorlichting aan ouderen met kanker over chemotherapie. Ouderen vergeten veel van de informatie over chemotherapie die zij ontvangen. Hoewel de voorlichtingsstructuur en -brochure die er al waren door zowel verpleegkundigen als patiënten erg gewaardeerd werden en effectief bleken te zijn binnen het (voorgaande) VOICE-project, blek dat patiënten in de interventiegroep niet méér van de gegeven informatie onthielden dan patiënten in de controlegroep. Mogelijk was de voorbereiding en de afstemming van de informatie nog niet voldoende en zijn er aanvullende middelen nodig om de gegeven informatie te kunnen onthouden.
Dit vervolgproject PatientVOICE beoogt oudere patiënten met kanker beter voor te bereiden op hun behandeling en hen daarmee meer regie te geven over hun ziekte en de daaraan gerelateerde zorg. Hiertoe wordt de online tool www.chemowijzer.nl ontwikkeld en geïmpelementeerd.

Doel
Het doel van het project PatientVOICE is drieledig:
1. de effecten van de voorlichtingsbrochure die is ontwikkeld in het project VOICE te vergroten
2.. het ontwikkelen van de online tool PatientVOICE ter bevordering van gespreksparticipatie en het onthouden van informatie omtrent chemotherapie door oudere kankerpatiënten.
3, De online interventie op eenvoudige wijze toegankelijk maken voor alle ziekenhuizen in Nederland.

Methode
Het project bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Met patiënten en verpleegkundigen de voorlichtingsbrochure op gebruik en inhoud evalueren voor zo input verkrijgen voor het ontwikkelen van de online tool Chemowijzer. voor dit vooronderzoek houden we interviews met patiënten en oncologieverpleegkundigen.
2. Het ontwikkelen van de online tool Chemowijzer, waarbij we de informatie over de behandeling met chemotherapie, bijwerkingen, praktische zaken, en de input uit het vooronderzoek wordt meegenomen.
3. Het testen van de website op gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid. In een RCT onderzoeken we bovendien de effectiviteit van de tool, door middel van via audio opgenomen voorlichtinggesprekken en vragenlijsten.

Resultaat
Het project resulteert in een eenvoudig te gebruiken online tool voor oudere patiënten met kanker ter voorbereiding op de verpleegkundige voorlichting over chemotherapie.

Dit project wordt gesubsidieerd door
KWF Kankerbestrijding
Projectpartners
Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede; Diakonessenhuis, Utrecht; Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem; UvA