Tool - Chemowijzer.nl (2019)

Handvatten patiënten voor gesprek met arts

De website Chemowijzer.nl is ontwikkeld om patiënten van 65 jaar of ouder met de diagnose kanker te helpen zich voor te bereiden op het gesprek met hun arts over de behandeling en op het behandeltraject met chemotherapie.

chemowijzer.nl

Ouderen vergeten veel van de informatie over chemotherapie. Het aanbieden van een informatiefolder helpt slechts gedeeltelijk dit probleem op te lossen. Om deze groep patiënten effectiever te kunnen helpen, is de website Chemowijzer.nl ontwikkeld: een op de patiënt afgestemde voorbereidende online tool met meerdere functionaliteiten.

Wat vindt u op Chemowijzer.nl?Wat vindt u op Chemowijzer.nl?

Op de website Chemowijzer.nl zijn informatie, advies en praktische tips te vinden om patiënten te helpen zich voor te bereiden op het gesprek met hun arts over de behandeling en op het behandeltraject met chemotherapie.

DoelgroepenDoelgroepen

De website Chemowijzer.nl is natuurlijk direct te benaderen door patiënt zelf. Daarnaast kunnen oncologieafdelingen van ziekenhuizen de website onder de aandacht brengen van patiënten met wie een voorlichtingsgesprek over chemotherapie staat gepland. In een aantal ziekenhuizen wordt dit al gedaan, onder andere via de behandelwijzer die aan patiënten wordt meegegeven.

Ontwikkeld in Project PatientVOICE en project VOICEOntwikkeld in Project PatientVOICE en project VOICE

Deze tool is ontwikkeld binnen het project PatientVOICE (2014), een vervolg op het project VOICE. Binnen VOICE is een aangepast protocol gemaakt de vorm van een (digitale) voorlichtingsbrochure voor ouderen, waarbij minder informatie in één keer verstrekt en onthouden moet worden en meer voorlichting op maat wordt geboden. De chemowijzer.nl is een doorontwikkeling van dit product.

De website Chemowijzer.nl is in het project PatientVOICE doorontwikkeld uit de brochure In; gesprek over chemotherapie (wat het onderzoeksresultaat is van het project VOICE).

Nivel-Brochure-VOICE

MethodeMethode

We hebben de website ontwikkeld op basis van vooronderzoek en interviews met patiënten en oncologieverpleegkundigen. In een Randomized Controlled Trial (RCT) hebben we de site onderzocht op effectiviteit, via op audio opgenomen voorlichtingsgesprekken en vragenlijsten.

SamenwerkingspartnersSamenwerkingspartners

De website Chemowijzer.nl is voortgekomen uit het onderzoeksproject PatientVOICE. Dit project wordt gesubsidieerd door KWF Kankerbestrijding. In dit project werken we samen met Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, het Diakonessenhuis in Utrecht en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Daarnaast werken we samen met Julia van Weert van de UvA.

Archief: publicaties en presentatiesArchief: publicaties en presentaties

In het archief vindt u relevante publicaties, presentaties en lezingen die betrekking hebben op de projecten VOICE en PatientVOICE

VOICE en PatientVOICE publicaties
VOICE Presentaties en lezingen

2013

 • van Weert, J.C.M., Jansen J., & van Dulmen, S. (2013, April). VOICE methode: vervolgproject en praktische handvatten. Paper presented on invitation at the IKNL network meeting “Nursing Network Lungs”, Amsterdam, The Netherlands. (9 april 2013).
   
 • van Weert, J.C.M., Jansen, J., Spreeuwenberg, P.M.M., van Dulmen, S., & Bensing, J.M. (2013, March). Effects of a Communication Intervention existing of Communication Skills Training and a Question Prompt Sheet to improve Communication with Older Cancer Patients. Paper presented at the DC Health Communication Conference (DCHC), Fairfax, United States. (28-30 March 2013).
   
 • van Weert, J.C.M., Jansen J, & van Dulmen, S. (2013, January). VOICE-project: Voorlichting aan oudere chemotherapiepatiënten. Paper presented on invitation at the IKNL-symposium “Ouderen en Kanker. What’s the difference?”, Sittard, The Netherlands, 22 January 2013.

2012

 • van Weert, J.C.M., Jansen, J., & van Dulmen, S. (2012, April). CommunicAging: Effectief communiceren met ouderen met kanker? Paper presented at the Congress of the Geriatric Giants “Zorgen in de Geriatrie: Ouderen en kanker”, Rijckholt, The Netherlands, 12 April 2012.
   
 • van Weert, J.C.M., Jansen, J., Bolle, S., & van Dulmen, S. (2012, February). Older cancer patients’ information needs: What they want is what they get? Paper presented at the Etmaal van de Communicatiewetenschap, Leuven, Belgium, 9-10 February 2012.

 2011

 • van Weert, J.C.M., Jansen J., & van Dulmen S. (2011, February). Individuele voorlichting in de oncologie. Paper presented on invitation at: LOOV (Landelijk Overleg Oncologie Verpleegkundigen), Utrecht, The Netherlands, 8 February 2011.
   
 • van Weert, J.C.M., Muusses, L.D., van Dulmen, S., & Jansen, J. Chemotherapy and Information-Seeking Behaviour: Characteristics of Patients Using Mass-Media Information Sources. Paper presented at the Etmaal van de Communicatiewetenschap, Enschede, The Netherlands, 23-24 January 2011.

2010

 • “Predictors of cancer patients’ use of information sources on chemotherapy treatment” (poster). Presented at EACH 2010; International Conference on Communication in Healthcare. Verona, 5-8 September 2010.
 • "Inzicht in de cijfers”. Presented on invitation at: Werkconferentie IKA-streefnormen oncologische zorg. Diagnostiek en Behandeling – de uitdaging van multidisciplinair werken. Amsterdam, 14 oktober 2010.
 • “Patiënt voorlichten: Hoe doe je dat?” Presented on invitation at: Refereeravond voor oncologieverpleegkundigen. Nieuwegein, 12 oktober 2010.

2009

 • Julia van Weert et al. “Wat moet u weten over de communicatie tussen oncologieverpleegkundigen en de oudere patiënt met kanker?” Presented at: Oncologiedagen 2009. Arnhem, 19-20 november 2009. 
   
 • Julia van Weert et al. “QUOTEchemo: A patient-centered instrument to measure quality of communication preceding chemotherapy treatment through the patients’ eyes”. Presented at ICA; International Communication Association. Chicago 21-25 May 2009.
   
 • Julia van Weert  et al. "Voorlichting-op-maat" aan ouderen met kanker: De effecten van een nieuwe voorlichtingsstructuur op het vervullen van informatiebehoeften”. Presented at: NVPO-congres (Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie). Utrecht, 20 maart 2009.
   
 • Julia van Weert  et al . “Ouderen en Kanker: Het effect van het implementeren van een nieuwe voorlichtingsstructuur op het vervullen van informatiebehoeften”. Presented at: Etmaal van de Communicatie. Nijmegen, 12-13 februari 2009.  
   
 • Dulmen, Sandra van et al. "Verpleegkundige voorlichting aan oudere patiënten over chemotherapie". IKR, Riddderkerk, 16 januari 2009. (lezing op verzoek).
   
 • Weert JCM van, Jansen J, Dulmen AM van, Heeren T, Bensing J. “Ouderen en Kanker: Het effect van het implementeren van een nieuwe voorlichtingsstructuur op het vervullen van informatiebehoeften”. Etmaal van de Communicatie. Nijmegen, 12-13 februari 2009.
   
 • Weert JCM van, Jansen J, Dulmen S van. "Voorlichting-op-maat" aan ouderen met kanker: De effecten van een nieuwe voorlichtingsstructuur op het vervullen van informatiebehoeften”. NVPO-congres (Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie). Utrecht, 20 maart 2008.
   
 • Weert JCM van. “Communicatie met ouderen. Maakt leeftijd uit?”. 4e Nationale Symposium Kanker bij Ouderen. Ede, 11 november 2009.
   
 • Weert JCM van. “Onderzoeksproject VOICE (Nivel): Onderzoek naar de communicatie tussen oncologieverpleegkundigen en oudere patiënten met kanker die behandeld worden met chemotherapie. Oncologiedagen 2009. Arnhem, 19-20 november 2009.

2008

 • Weert JCM van, Jansen J, Dulmen AM van. “Verpleegkundige voorlichting over chemotherapie aan oudere patiënten voor verbetering vatbaar?”  27e Oncologiedagen voor verpleegkundigen, sessie Ouderen en Kanker (sessie 33). Utrecht 21 november 2008 (16.00-17.00 uur).
   
 • Weert JCM van, Jansen J, Dulmen AM van, Heeren T, Bensing J. “Communicatie bij ouderen”. Milestone Ouderen en Kanker. Rotterdam 19 november 2008. Zie www.nvvoncologie.nl.
   
 • Weert JCM van, Jansen J, Dulmen AM van, Bensing J. “Cancer patients’ information needs preceding chemotherapy treatment: Factors predicting needs and sources for information”. EACH 2008; International Conference on Communication in Healthcare. Oslo 2-5 September 2008.
   
 • Weert JCM van, Jansen J, Dulmen AM van, Bensing J. “Needs fulfilment in older cancer patients: The effects of a communication skills training with video-supported feedback”. EACH 2008; International Conference on Communication in Healthcare. Oslo 2-5 September 2008.
   
 • Weert JCM van, Jansen J, Dulmen AM van, Bensing J. “Needs fulfilment in older cancer patients: The effects of a communication skills training with video-supported feedback”. EACH 2008; International Conference on Communication in Healthcare. Oslo 2-5 September 2008.
   
 • Jansen J, Butow P, Weert J van, Dulmen S van, Devine R, Heeren TJ, Bensing J, Tattersall M. “Does age really matter? Selective recall of medical information in cancer patients”. EACH 2008; International Conference on Communication in Healthcare. Oslo 2-5 September 2008.
   
 • Jansen J, Weert JCM van, Dulmen AM van, Heeren TJ, Bensing J. “Nurses’ reactions to older cancer patients’ cues: What is the influence on information recall?”. EACH 2008; International Conference on Communication in Healthcare. Oslo 2-5 September 2008
   
 • Jansen, J., Butow, P., van Weert, J., van Dulmen, S., Devine, R., Heeren, T., Bensing, J., Tattersall, M. "Does age really matter? Recall for medical information in cancer patients". The Sixth Annual PhD conference of the Research Institute for Psychology and Health, Utrecht, 17th January 2008.
   
 • Weert JCM van, Jansen J, Dulmen AM van, Heeren T, Bensing J. “Effectieve communicatie met de oudere, oncologische patiënt”. Geriatriedagen, Rotterdam 14-15 februari 2008.
   
 • Weert JCM van, Jansen J, Dulmen AM van, Heeren T, Bensing J. “Krijgen patiënten met kanker de informatie die ze nodig hebben? Een onderzoek naar informatiebehoeften van patiënten die een behandeling met chemotherapie ondergaan”. Etmaal van de Communicatie. Amsterdam, 8-9 februari 2008.

 2007

 • Jansen J, Weert JCM van, Dulmen AM van, Heeren T, Bensing JM. “Nurses’ responses to older cancer patients’ cues”; International Psycho-Oncology Society (IPOS) Conference 2007. London, 16-20 September 2007.
   
 • Abstract. Psycho-Oncology 2007;16(9) supplement.
   
 • Weert, J van. “Nurse-patiënt communication during consultations preceding chemotherapy: Are older cancer patients’ needs met by nurses?” (poster); European Conference Of Acendio. Amsterdam, 19-21 april 2007.

2006

 • Weert JCM van, Jansen J, Dulmen AM van, Heeren T, Bensing JM. “Communication with elderly patients preceding chemotherapy: Are the patients’ needs met?”; Geriatric Oncology: Cancer in Senior Adults, 7th Meeting of the International Society of Geriatric Oncology. The Hague, 2-4 November 2006.
   
 • Weert JCM van, Jansen J, Dulmen AM van, Heeren TJ, Bensing JM. “Are older cancer patients’ needs met during nursing consultations preceding chemotherapy?”; International Conference on Communication in Healthcare 2006. Basle (Switzerland), 5-8 September 2006.
   
 • Weert JCM van, Jansen J, Dulmen AM van, Heeren TJ, Bensing JM. “Educating older patients about chemotherapy: what they want is what they get?”; The Sixth Dutch Conference on Psychology and Health. Kerkrade, 8-10 May 2006.
   
 • Jansen J, Meulen N van der, Weert JCM van, Dulmen AM van, Heeren T, Bensing JM. “Ouderen met kanker: welke medische informatie wordt onthouden?”; NVPO Congres: Communicatie en kanker. Utrecht, 17 maart 2006.
   
 • Weert JCM van, Dulmen AM van, Bensing JM. “Communicatie tussen verpleegkundigen en patiënten. Theoretische achtergronden, de meerwaarde van video-onderzoek en het nut van onderzoeksresultaten voor de praktijk”; PhD Seminar Verplegingswetenschap UMC Utrecht. Utrecht, 12 januari 2006.

2005

 • Weert JCM van, Jansen J, Dulmen AM van, Heeren T, Bensing J. “Communication with elderly patients during nursing encounters preceding chemotherapy”; Najaarsbijeenkomst KWF deelwerkgemeenschap. Utrecht, 13 oktober 2005.
   
 • Jansen J, van Weert JCM, van Dulmen AM, Bensing JM. “What are the needs of patients when facing treatment for cancer?” (poster); International Conference of Communication in Health Care. Chicago (USA), 6-8 oktober 2005.
   
 • Weert JCM van, Jansen J, Dulmen AM van, Bensing JM. “Verpleegkundige voorlichting aan ouderen bij chemotherapie”; Landelijk Overleg van Oncologie Verpleegkundigen (LOOV). Utrecht, 3 februari 2005.

2004

 • Weert JCM van, Jansen J, Dulmen AM van, Bensing JM. "Communicatie met oudere patiënten tijdens verpleegkundige consulten ter voorbereiding op chemotherapie”; Werkgroep Oncologie Verpleegkundigen (WOV). Eindhoven, 12 oktober 2004.

 

Noordman, J., Dulmen, S. van. Tool - Chemowijzer.nl (2019). Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 12-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/communicatie-gezondheidszorg/tool-chemowijzernl