Afgesloten

Praten over ervaren ziektelast bij COPD

Duur: juni 2021 - lopend

Achtergrond

Het gebruik van de ziektelastmeter COPD blijkt bevorderlijk voor de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van patiënten. Hoe het gesprek met de zorgverlener bijdraagt aan deze effectiviteit is vooralsnog onbekend.

Doel

Het opstellen van een gesprekshandleiding 'Praten over ervaren ziektelast voor zorgverleners en patiënten'. Deze gesprekshandleiding is ontwikkeld voor zorgverleners die willen werken met de ziektelastmeter tijdens hun consulten. Om dit doel te bereiken gaan we na:

  1. hoe de communicatie rondom de ziektelastmeter momenteel verloopt en ervaren wordt
  2. welke communicatie-aspecten geassocieerd zijn met patiënttevredenheid, ervaren kwaliteit van zorg en de intentie tot gedragsverandering

Methode

We gaan bij 30 patiënten die de ziektelastmeter COPD gebruiken een (online) consult met de praktijkondersteuner (POH) op video opnemen.
De communicatie tussen patiënt en POH analyseren we met behulp van gevalideerde observatieprotocollen.
De observaties leggen we voor, tezamen met vragenlijstgegevens, in individuele stimulated recall sessies aan patiënten en POH’s, om aanvullende ervaringen en perspectieven op te halen.

Resultaat

Het project resulteert in een openbaar toegankelijke 'Gesprekshandleiding praten over ziektelast voor zorgverleners en patiënten'.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Farmaceut Chiesi
Projectpartners
Universiteit van Maastricht, CAPHRI