Start
januari 2023

PROM-vragenlijsten Kwaliteit van leven inventariseren voor de wijkverpleging

Duur: jan - jul 2023

Aanleiding

De werkgroep en stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging wil een vragenlijst selecteren om de kwaliteit van leven van de cliënten te bepalen, de zogenaamde PROM (Patient Reported Outcome Measure).

Doel

Het doel van dit onderzoek is om een gestructureerd overzicht te bieden van de geschiktheid van bestaande PROM-vragenlijsten.

Werkwijze

In de eerste fase van het onderzoek selecteert het Nivel omstreeks 10 mogelijk geschikte vragenlijsten. In de tweede fase beoordelen we de vragenlijsten aan de hand van criteria die de inhoudelijke werkgroep Kwaliteitskader wijkverpleging aandroeg, en voeren we deskresearch uit. Ook geven we weer met welke aanpassingen de kandidaat-vragenlijsten zouden kunnen dienen als PROM wijkverpleging. Het onderzoek voorziet in de voor- en nadelen van verschillende vragenlijsten om als PROM wijkverpleging te dienen.

Resultaat

In fase 3 van het onderzoek rapporteren we over de bevindingen in een factsheet. De werkgroep en stuurgroep Kwaliteitskader wijkverpleging weegt vervolgens de voor- en nadelen en maakt de selectie voor de PROM kwaliteit van leven.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Patiëntenfederatie Nederland