Project
afgesloten

Publiek vertrouwen in de gezondheidszorg: wordt het beïnvloed door incidenten?

Duur: 2008 - 2009

Al zo’n tien jaar peilt het NIVEL jaarlijks het publieke vertrouwen in de gezondheidszorg. Publiek vertrouwen is belangrijk omdat het bijdraagt aan een goede werking van de gezondheidszorg. Vertrouwen leidt op individueel niveau tot betere uitkomsten, bijvoorbeeld door verhoogde therapietrouw, terwijl het collectief niveau een indicatie geeft voor hoe goed de Nederlandse gezondheidszorg het doet. Ook dit jaar wordt publiek vertrouwen onder Nederlandse burgers gemeten. Daarnaast wordt een uitgebreidere steekproef aangeschreven van mensen die wonen in het werkgebied van de IJsselmeerziekenhuizen.

In hoeverre wordt het publieke vertrouwen in de gezondheidszorg beïnvloed door een plaatselijk incident?

Vragenlijstonderzoek
Een Engelstalig wetenschappelijk artikel.
Dit project wordt gesubsidieerd door
NIVEL