Start
oktober 2023

Samen-in-een: proces van samen beslissen verbeteren voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

Duur: okt 2023 - sep 2025

Achtergrond

Een op de vier Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden (BGV): voor hen is het moeilijk informatie te vinden, te begrijpen en toe te passen bij het nemen van beslissingen over hun gezondheid en ziekte. Hierdoor is het ook lastiger een actieve rol te spelen in de eigen zorg, verloopt het proces van samen beslissen niet optimaal en sluit de zorg minder goed aan bij hun wensen en mogelijkheden. Slechtere gezondheidsuitkomsten zijn het gevolg.

Doel

We beogen om - samen met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, zorgverleners en eerstelijnspraktijken - het proces van samen beslissen te verbeteren door:

  1. uitkomstinformatie begrijpelijker en bruikbaarder te maken voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden
  2. zorgverleners hulpmiddelen en methodieken aan te reiken om dit proces te ondersteunen
  3. organisaties te helpen met het creëren van randvoorwaarden voor structurele inbedding van het proces van samen beslissen

Methode

In 10 eerstelijnspraktijken worden bestaande methodieken (keuzekaarten-in-beeld, gesprekskaart BGV en de terugvraagmethode), ontwikkeld voor en door mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, waarna ze in de 10 praktijken worden geïmplementeerd met behulp van een recent ontwikkelde gesprekshandleiding en stappenplan. Vervolgens wordt de implementatie opgeschaald naar steeds meer praktijken.

We volgen de stappen van het RE-AIM-model (Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation, Maintenance) om samen beslissen (met ondersteunende methodieken) systematisch te implementeren in de eerstelijnspraktijken.

Resultaat

Het project draagt bij aan het optimaliseren van het proces van samen beslissen voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Ook ondersteunt het zorgverleners bij dit proces, wat uiteindelijk leidt tot meer persoonsgerichte en toegankelijkere zorg, en aan een duurzame implementatie van samen beslissen. Daarnaast levert onderzoeksproject een praktische Routekaart op voor eerstelijnspraktijken die verdere opschaling  van het proces van samen beslissen in de praktijk mogelijk maakt.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorginstituut Nederland (ZiN)
Projectpartners
Pharos; Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN); Federatie van Medisch Specialisten; Huisartsenpraktijken; Patiënten experts (o.a. via Stichting ABC)