Afgesloten
2017

Surveillance van infectieziekten bij asielzoekers in Nederland

Duur: jun 2016 - dec 2017

Achtergrond
De laatste jaren is het aantal vluchtelingen in Nederland sterk toegenomen. Het betreft een kwetsbare groep wat betreft infectieziekten. Inzicht in het optreden van infectieziekten en de ziektelast bij asielzoekers ontbreekt.

Doel
Het doel is om een surveillancesysteem op het voorkomen van (infectie)ziekten op te zetten bij asielzoekers die verblijven in opvangcentra en huisartsenzorg ontvangen van het Gezondheidscentrum voor Asielzoekers.

Methode
Wekelijks verzamelen van gepseudonimiseerde informatie uit elektronische patiëntendossiers.

Resultaat
Een surveillancesysteem waarmee het voorkomen van infectieziekten vroegtijdig ontdekt kan worden en dat inzicht geeft in de ziektelast door infectieziekten bij asielzoekers.

Dit project wordt gesubsidieerd door
RIVM
Centrum infectieziektebestrijding (CIb)
Projectpartners
RIVM; Gezondheidscentrum Asielzoekers