Project
afgesloten

Surveillance van infectieziekten bij asielzoekers in Nederland

De laatste jaren is het aantal vluchtelingen in Nederland sterk toegenomen. Het betreft een kwetsbare groep wat betreft infectieziekten. Inzicht in het optreden van infectieziekten en de ziektelast bij asielzoekers ontbreekt.

Het doel is om een syndroom surveillance systeem op te zetten bij asielzoekers die verblijven in opvangcentra en huisartsenzorg ontvangen van het
Gezondheidscentrum voor Asielzoekers.

Wekelijks verzamelen van gepseudonimiseerde informatie uit elektronische patiëntendossiers.
Een surveillance systeem waarmee verheffingen van infectieziekten vroegtijdig ontdekt kunnen worden en dat inzicht geeft in de ziektelast door infectieziekten bij asielzoekers.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Centrum infectieziektebestrijding (CIb)
In dit project werken we samen met
RIVM (Susan Hahné)
Gezondheidscentrum Asielzoekers