Afgesloten
2017

Themarapportage dementie 2017

Duur: aug - dec 2017

Achtergrond
Het aantal mensen met dementie neemt toe en tegelijkertijd moeten mensen langer thuis blijven wonen. Daarom is het belangrijk inzicht te hebben in behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers, alsmede het huidige aanbod aan zorg en ondersteuning bij dementie en de maatschappelijke gevolgen van dementie.

Onderzoeksvragen
In dit onderzoek staan een aantal vragen centraal die betrekking hebben op:
1. de incidentie en prevalentie van dementie
2. behoeften en aanbod aan zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
3. de maatschappelijke gevolgen van dementie; 4) de maatschappelijke gevolgen van beleid gericht op langer thuis wonen.

Methode
We maken gebruik van verschillende bestaande en recente informatiebronnen.

Resultaat
Inzicht in de huidige stand van kennis en kennishiaten met betrekking tot behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers, het huidige aanbod aan zorg en ondersteuning en de maatschappelijke gevolgen van dementie.

Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
Projectpartners
RIVM; Trimbos-instituut; SCP; CBS