Publicatie

Publicatie datum

Een samenhangend beeld van dementie en dementiezorg: kerncijfers, behoeften, aanbod en impact. Themarapportage van de Staat van Volksgezondheid en Zorg.

Francke, A., Heide, I. van der, Bruin, S. de, Gijsen, R., Poos, R., Verbeek, M., Wiegers, T., Willemse, B. Een samenhangend beeld van dementie en dementiezorg: kerncijfers, behoeften, aanbod en impact. Themarapportage van de Staat van Volksgezondheid en Zorg. www.nivel.nl: Nivel, 2018. 102 p.
Download de PDF
Naar schatting zijn er momenteel in Nederland tussen de 254.000 en 270.000 mensen met dementie. Van hen is vijf tot tien procent jonger dan 65 jaar. Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie tussen 2015 en 2040 mogelijk verdubbelen. De overheid investeert in goede dementiezorg, met als uitgangspunt dat mensen met dementie zo lang mogelijk thuis blijven wonen.
Deze publicatie geeft een overzicht van beschikbare informatie over dementiezorg en de persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van dementie. Ook worden kennishiaten benoemd.