Project
afgesloten

Tussentijdse capaciteitsraming 1e lijns mondzorg

Doel van dit onderzoek is het actualiseren van gegevens over factoren met betrekking tot het aanbod aan tandartsen en mondhygiënisten. Hiermee kan een tussentijdse capaciteitsraming worden uitgevoerd voor deze beroepsgroepen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan