Start
juli 2023

Verbeteren en onderbouwen van multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn

Duur: sep 2023 - mei 2026

Overkoepelend project binnen het Kennisprogramma ‘Huisartsgeneeskunde, Verpleging en Verzorging en Paramedische Zorg’ van ZonMw.

Achtergrond

In 2022 zijn bij ZonMw zes projecten gestart binnen het Kennisprogramma ‘Huisartsgeneeskunde, Verpleging en Verzorging en Paramedische Zorg’, onder de titel 'Verbeteren en onderbouwen van multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn'. De projecten zijn verschillend in aanpak en domein, maar hebben als gemeenschappelijke basis dat het gaat om het verbeteren van multidisciplinaire (dan wel interprofessionele) samenwerking in de eerste lijn.
Op verzoek van ZonMw verrichten we een overkoepelend onderzoek waarin we de resultaten van de zes projecten in kaart brengen en aangeven en welke meerwaarde ze kunnen hebben voor de (eerstelijns)zorg.

Doel

Het doel van het overkoepelende project is tweeledig: 

  1. het bevorderen van samenwerking en het delen van kennis tussen de zes door ZonMw gehonoreerde projecten in de (eerstelijns)zorg; zodat men van elkaar kan leren en elkaar kan versterken
  2. het harmoniseren en definiëren van de concepten, uitkomstmaten en meetinstrumenten die in de projecten worden gebruikt

Werkwijze

  • Onderdeel 1, het bevorderen van de samenwerking, omvat Kennisprogramma-bijeenkomsten voor de zes projecten. Deze bijeenkomsten hebben vergelijkbare voorwaarden en looptijden; van september 2025 tot februari 2026. We identificeren vervolgens de overeenkomsten en verschillen tussen de projecten, waarbij we ons baseren op de goedgekeurde voorstellen en presentaties van de startbijeenkomsten. Daarna stellen we de eerste onderwerpen vast waarop men van elkaar kan leren en elkaar kan versterken.
  • In onderdeel 2, analyse van de output van het project, houden we een overkoepelende analyse met betrekking tot de meerwaarde van de zes projecten.

Resultaat

In het najaar van 2025 - begin 2026 beschrijven we de resultaten van deze projecten in een publicatie. We beschrijven de activiteiten uit onderdeel 1, waaronder de Kennisprogramma-bijeenkomsten, de tussentijdse en eindresultaten van de zes projecten, en interviews met de projectleiders en hun directe collega's.
Vervolgens verbinden we in een overstijgende analyse de hoofdopbrengsten van de zes projecten aan het achterliggende doel van het Kennisprogramma, namelijk het verbeteren van multidisciplinaire (dan wel interprofessionele) samenwerking in de eerste lijn. Hierbij houden we weliswaar rekening met de diversiteit in focus en aanpak van de projecten, maar leggen we wel de nadruk op de overkoepelende conclusies en reflecties.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw