Afgesloten
2022

Versterken van de impact van praktijkprojecten langdurige zorg en ondersteuning, 2021-2022

Duur: nov 2021 - sept 2022

In het ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) zijn 22 praktijkprojecten lopende.
ZonMw wil optimale ondersteuning gaan bieden bij de implementatie en bredere toepassing van de ontwikkelde kennis en producten uit deze projecten. De eerste fase van dit ondersteuningstraject is een verkennings- en analysefase. Het Nivel verricht onderzoek voor deze eerste fase.

Doel
Het doel van dit onderzoek is om de basis leggen voor het uitvoeren van de ondersteuning.

Aanpak
We organiseren online-bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de projecten en analyseren informatie vanuit de voortgangsrapportages. Vervolgens stellen we in afsluitende online bijeenkomsten gezamenlijk vast wat handvatten zijn voor ZonMw om de ondersteuning optimaal in te vullen.

Resultaat
Het Nivel rapporteert hierover in een rapport dat naar verwachting april 2022 uitkomt.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw