Publicatie

Publicatie datum

Impact versterken van praktijkprojecten in de langdurige zorg: handvatten voor ondersteuning binnen het ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning.

Bemelmans, W., Voss, H., Francke, A. Impact versterken van praktijkprojecten in de langdurige zorg: handvatten voor ondersteuning binnen het ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning. Utrecht: Nivel, 2022. 46 p.
Download de PDF
Om de impact van de praktijkprojecten uit het ZonMw programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) te maximaliseren, willen uitvoerders van de projecten leren van elkaar en bij het verspreiden van de opbrengsten deels gezamenlijk optrekken. Een overkoepelende blik over de projecten heen is dan essentieel. Uit deze verkennende studie komt een aantal manieren naar voren waarop ZonMw en/of partijen in opdracht van ZonMw de projecten zouden kunnen ondersteunen.