Nivel biedt handvatten voor vergroten impact van praktijkprojecten
Nieuws
07-07-2022

Nivel biedt handvatten voor vergroten impact van praktijkprojecten in de langdurige zorg

Binnen het ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) lopen in verschillende zorginstellingen in totaal 22 praktijkprojecten. Elk project levert een innovatie op die de cliënt-zorgverlenersrelatie in de langdurige zorg moet verbeteren. Om de impact van deze projecten te maximaliseren dienen de uitvoerders van de projecten een gezamenlijke en duidelijke boodschap uit te dragen aan de brede doelgroep van zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en cliëntenvertegenwoordigers. Nivel biedt ZonMw handvatten om de projectuitvoerders hierbij te ondersteunen.

In de praktijkprojecten werken onderzoekers, cliënten, naasten en zorgprofessionals in co-creatie aan het versterken van de zorg- en ondersteuningsrelaties in de langdurige zorg. De inzichten en innovaties (producten, methoden) die hieruit voortkomen, zijn waardevol om te delen in de langdurige zorg, met name de intramurale ouderenzorg, de gehandicaptenzorg, de GGZ-zorg en de langdurige extramurale zorg.

Maximaliseren van de impact

ZonMw wil de uitvoerders van de praktijkprojecten ondersteunen bij het maximaliseren van de impact van hun projecten in de genoemde zorgsectoren. Het Nivel voerde daarom een eerste verkenning en analyse uit over de 22 projecten en stelde aan de hand van de verworven inzichten handvatten op voor de ondersteuning. De handvatten kunnen ook worden ingezet bij andere onderzoeksprogramma’s waarin meerdere projecten worden gefinancierd.

Ondersteuningsmogelijkheden bij het creëren van maximale impact bij praktijkprojecten Langdurige Zorg en Ondersteuning

1. Bevorderen van het uitwisselen van informatie en bevindingen over elkaars projecten

  • Faciliteren van het delen van ervaringen tussen projectleiders (‘leren van elkaar’)
  • De stand van zaken van alle lopende projecten overzichtelijk aanbieden aan alle projectleiders
  • Matchen van projecten op innovatie, sector en doelgroep, en toewerken naar een overkoepelende visie op de opbrengsten; hierbij linken leggen naar andere ZonMw-programma’s

2. Ondersteuning bieden bij het inzetten van het implementatiebudget

  • Adviseren bij het opstellen van het implementatieplan
  • Hulp bieden bij het ontwikkelen van audiovisuele middelen (goede voorbeelden en handreikingen beschikbaar stellen, extra expertise inzetten)
  • Faciliteren van een online omgeving voor het delen van de opbrengsten en meedenken in het bundelen van de bevindingen richting een gezamenlijke boodschap
  • Genereren van extra publiciteit rond projectactiviteiten, bijvoorbeeld bij symposia
  • Ondersteuning bieden bij het inzetten van extra menskracht voor implementatie- en verspreidingsactiviteiten van de verworven kennis uit de projecten

Het onderzoek

Het Nivel organiseerde online-bijeenkomsten met de projectuitvoerders in november 2021 en maart 2022 en analyseerde de voortgangsverslagen van de ZonMw-projecten. Op basis hiervan zijn de handvatten ontwikkeld voor ZonMw, om de projectuitvoerders te ondersteunen bij het maximaliseren van de impact van de projecten.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.