Afgesloten
2022

Vertrouwen van consumenten en patiënten in medicijnen en vaccins, peiling 2022

Duur: apr - sep 2022

Achtergrond

Een gebrek aan vertrouwen in medicijnen kan het gebruik negatief beïnvloeden, wat ten koste gaat van de effectiviteit van de behandeling. In de missie van het CBG staat vertrouwen dan ook centraal: “Iedereen die een medicijn gebruikt, moet daarop kunnen vertrouwen.”
In 2018 is een eerste peiling uitgevoerd om het vertrouwen van consumenten en patiënten in medicijnen in kaart te brengen. Deze peiling wordt nu herhaald in 2022, waarbij ook gekeken wordt naar het vertrouwen in vaccinaties (o.a. COVID-19).

Doel

Inzicht bieden in de mate van vertrouwen van consumenten en patiënten in medicijnen anno 2022 en hoe zich dat verhoudt met het vertrouwen dat men had in 2018.

Methode

Met een online vragenlijst binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg brengen we het vertrouwen in kaart.

Verwacht resultaat

De resultaten van dit onderzoek, die verschijnen in een rapport, kunnen het CBG aanknopingspunten bieden om het vertrouwen in medicijnen en vaccins te bestendigen dan wel te vergroten.

Dit project wordt gesubsidieerd door
College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG)