Publicatie

Publicatie datum

Vertrouwen van burgers in medicijnen en vaccins anno 2022: een herhaalde peiling binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Vervloet, M., Brabers, A., Paske, R. te, Dijk, L. van. Vertrouwen van burgers in medicijnen en vaccins anno 2022: een herhaalde peiling binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Utrecht: Nivel, 2022. 12 p.
Download de PDF
Net als in 2018, hebben burgers in 2022 het meeste vertrouwen in hun eigen medicijnen, en is dit beduidend meer dan het vertrouwen dat men heeft in medicijnen in het algemeen en medicijnen die verkrijgbaar zijn zonder recept. Ook het vertrouwen in vaccins is vrij groot, waarbij wel geldt dat het vertrouwen in de coronavaccins minder is dan in andere vaccins. Het vertrouwen in de medicatievoorziening, met name het onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van medicijnen, de kwaliteit van en controle op medicijnen en de toelating ervan tot de markt, is ook groot. De werkzaamheid van het medicijn, de informatie die men krijgt van de zorgverlener, en eerdere ervaringen met de medicijnen zijn belangrijke factoren van invloed op het vertrouwen. Zorgverleners en de bijsluiter vertrouwen burgers het meest als informatiebron. Dit blijkt uit onderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg.
Gegevensverzameling