Afgesloten
2019

Vindbaarheid van informatie op websites van zorgverzekeraars, 2018-2019

Duur: nov 2018 - mrt 2019

Achtergrond
In ons zorgverzekeringsstelsel is iedereen verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Verzekerden mogen zelf kiezen bij welke ziektekostenverzekeraar zij dat doen. Daarbij kunnen zij onder andere kiezen tussen een restitutie- en een naturapolis, of zij een aanvullende verzekering willen en of zij een vrijwillig eigen risico willen. Elk jaar kunnen verzekerden opnieuw een keuze maken. Het wisselen van verzekeraar is één van de manieren waarop verzekerden invloed kunnen uitoefenen op het aanbod van ziektekostenverzekeraars.
Verzekerden kunnen hun verzekering tussen half november en 1 januari opzeggen en uiterlijk 31 januari moeten zij een nieuwe basisverzekering hebben afgesloten. De periode waarin het mogelijk is om over te stappen noemen we het overstapseizoen. Het is van belang dat verzekerden toegang hebben tot informatie over de verschillende zorgverzekeringen, zodat zij een goede keuze kunnen maken. Hiervoor moet de informatie beschikbaar zijn voor verzekerden, oftewel aanwezig, vindbaar en gebruiksvriendelijk.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleert of ziektekostenverzekeraars de juiste informatie hebben opgenomen op hun websites. Uit eerdere onderzoeken hiernaar blijkt dat de informatie niet altijd op de websites staat en ook als de informatie wel op de website staat, is die soms lastig te vinden voor verzekerden1. In het ideale geval is de informatie niet alleen vindbaar als verzekerden ernaar zoeken, maar worden verzekerden door verzekeraars begeleid in het vinden van juiste informatie bij hun keuze voor een (nieuwe) zorgpolis.

Doel
Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de aanwezigheid, vindbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van informatie uit de Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-010) in de overstapperiode.

Resultaat
Een rapport. De NZa kan de resultaten van dit onderzoek gebruiken voor vervolgacties zoals het uitbrengen van een persbericht of het aanspreken van individuele verzekeraars.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)