Publicatie

Publicatie datum

Vindbaarheid van informatie op websites van zorgverzekeraars: overstapseizoen 2018-2019.

Esch, T. van, Kroneman, M., Potappel, A., Brabers, A., Jong, J. de. Vindbaarheid van informatie op websites van zorgverzekeraars: overstapseizoen 2018-2019. Utrecht: Nivel, 2019. 70 p.
Download de PDF
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleert onder andere de aanwezigheid, vindbaarheid en begrijpelijkheid van informatie op de websites van ziektekostenverzekeraars2. Transparantie van ziektekostenverzekeraars aan consumenten is uitgewerkt in de Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-010). Deze regeling beschrijft welke informatie ziektekostenverzekeraars ten minste aan consumenten moeten verstrekken, zodat de informatie doeltreffend en juist is, en bijdraagt aan de inzichtelijkheid en vergelijkbaarheid van de aangeboden producten en diensten. Bovendien volgt uit artikel 40 lid 1 van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) dat ziektekostenverzekeraars informatie over de eigenschappen van aangeboden producten en diensten openbaar moeten maken. De manier waarop ze dat doen moet het voor consumenten gemakkelijk maken om de gegevens te vergelijken. Het gaat daarbij in elk geval om informatie over de premies en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten.
Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de vindbaarheid van informatie op de websites van zorgverzekeraars in het overstapseizoen 2018-2019. Onderzoek naar de vindbaarheid is door de NZa aangekondigd in een brief aan het ministerie van VWS3. De NZa selecteerde daarvoor tien onderwerpen. Met een online vragenlijst onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg onderzochten we de vindbaarheid van informatie over deze tien onderwerpen:
 Collectieve verzekeringen
 Vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg
 Nagenoeg gelijke polissen
 Vergoeding voor orthodontie
 Eigen bijdrage voor kraamzorg
 Vergoeding voor fysiotherapie
 Vergoeding voor lenzen
 Verplicht eigen risico
 Premie van de basisverzekering
 Vergoeding voor spoedzorg in het buitenland
(aut. ref.)