Afgesloten
2022

Werkgeversonderzoek sociaalgeneeskundigen met behulp van webapplicatie, 2022

Duur: dec 2021 - apr 2022

Achtergrond

In 2022 wordt een capaciteitsraming voor verschillende sociaal geneeskundige beroepen uitgevoerd. Hiermee adviseert het Capaciteitsorgaan over de benodigde opleidingsinstroom voor deze beroepen. In het kader van deze capaciteitsraming worden verschillende onderzoeken uitgevoerd. Een daarvan betreft een onderzoek onder werkgevers.

Doel

Het inwinnen van informatie van werkgevers over hun personeelssamenstelling, vacatures, opleidingscapaciteit en toekomstverwachtingen wat betreft hun personeelssamenstelling.

Methode

Met behulp van een webapplicatie, ontwikkeld door DUODEKA, kunnen werkgevers hun gegevens invoeren.
Het Nivel is in dit project verantwoordelijk voor de dataverzameling via de applicatie en draagt bij aan de inhoudelijke ontwikkeling hiervan.

Resultaat

De applicatie geeft niet enkel belangrijke informatie voor de capaciteitsramingen, maar kan op den duur ook leiden tot een behulpzame tool voor strategische personeelsbeleid voor de deelnemende werkgevers.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan
Projectpartners
DUODEKA