Afgesloten
2022

Capaciteitsraming sociaalgeneeskundigen 2022

Duur: jan - nov 2022

Achtergrond

In 2022 wordt een capaciteitsraming voor verschillende sociaalgeneeskundige beroepen uitgevoerd.

Doel

Advies over de benodigde opleidingsinstroom voor deze beroepen door het Capaciteitsorgaan.

Methode

Het Nivel ondersteunt bij deze capaciteitsraming op de volgende manieren:

  1. onderzoek onder afgestudeerde sociaalgeneeskundigen
  2. analyse van de gegevens uit de werkgeversenquête (via Duodeka applicatie) in combinatie met de enquête onder afgestudeerden
  3. literatuuronderzoek naar de toekomstverwachtingen voor de verschillende sociaalgeneeskundige specialismen
  4. ondersteuning bij de Delphi-sessies van het Capaciteitsorgaan
  5. doorrekening van alle parameterwaarden om de capaciteitsraming sociaalgeneeskundig specialisten 2022 voor het Capaciteitsorgaan opstellen

Resultaat

Een rapport

Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan