Publicatie

Publicatie datum

Zorg door de logopedist: jaarcijfers 2016.

Verberne, L., Leemrijse, C., Verheij, R. Zorg door de logopedist: jaarcijfers 2016. www.nivel.nl: NIVEL, 2017.
Download de PDF
Logopedie is het paramedisch vakgebied gericht op het diagnosticeren en behandelen van klachten op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Veel logopedisten zijn werkzaam in de eerstelijnszorg. Verder zijn logopedisten onder andere werkzaam in het speciaal (basis)onderwijs, de preventieve logopedie en de intramurale gezondheidszorg (1).

Doel van het rapport
Dit rapport geeft inzicht in het zorgproces, de zorginhoud, de zorgevaluatie en de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de logopedist in de eerstelijnsgezondheidszorg. Hiervoor zijn gegevens gebruikt van logopedisten met een eigen praktijk en van logopedisten die in loondienst zijn van een logopedist met een eigen praktijk.

Vraagstellingen
1. Wat zijn kenmerken van patiënten die worden behandeld door de logopedist?
2. Op welke wijze komen patiënten bij de logopedist?
3. Hoeveel zorg gebruiken patiënten bij de logopedist?
4. Wat zijn de gezondheidsproblemen van patiënten die de logopedist bezoeken?
5. Wat is het resultaat van de behandeling van patiënten die een behandeling bij de logopedist hebben afgesloten?

Bij dit rapport hoort de 'Infographic. NIVEL Zorgregistraties. Logopedie: jaarcijfers 2016' (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/infographic-nivel-zorgregistraties-logopedie-jaarcijfers-2016). Deze geeft op beeldende wijze de belangrijkste conclusies uit het rapport weer.