Publicatie

Publicatie datum
10% is overgestapt van zorgverzekeraar. Hoogte van de premie evenals voorgaande jaren de meest genoemde reden om over te stappen.
Kooijman, M.P., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. 10% is overgestapt van zorgverzekeraar. Hoogte van de premie evenals voorgaande jaren de meest genoemde reden om over te stappen. www.nivel.nl: NIVEL, 2018.
Download de PDF
In 2018 is 10% van de verzekerden gewisseld van zorgverzekeraar. Dit percentage is hoger dan vorig jaar. Het percentage jongeren (18-39 jaar) (22%) dat wisselt van zorgverzekeraar ligt hoger dan het percentage bij ouderen (65 jaar en ouder) (2%) en bij mensen van 40-64 jaar (6%). Net als in vorige jaren is de hoogte van de premie de meest genoemde reden om over te stappen van zorgverzekeraar. De percentages verzekerden die kiezen voor een vrijwillig eigen risico, een aanvullende verzekering en collectiviteiten lijken te stabiliseren. Dit blijkt uit onderzoek onder een steekproef van 1.500 panelleden van het Consumentenpanel Gezondheidzorg van het Nivel. (aut. ref.)
Gegevensverzameling
Vragen, bel of mail:
A.E.M. (Anne) Brabers
Senior onderzoeker bij het Consumentenpanel Gezondheidszorg
J.D. (Judith) de Jong
Programmaleider Zorgstelsel en Sturing
Bijzonder hoogleraar Zorgstelsel en Sturing CAPHRI, Universiteit Maastricht