Publicatie

Publicatie datum

20-24 jarigen in tweede lockdown vaker naar de huisarts met depressieve gevoelens en angst.

Jansen, T., Bolt, E., Hooiveld, M., Hendriksen, J., Korevaar, J. 20-24 jarigen in tweede lockdown vaker naar de huisarts met depressieve gevoelens en angst. Utrecht: Nivel, 2021. 7 p.
Download de PDF
Serie: Gevolgen corona in de huisartsenpraktijk

De maatregelen om de coronaverspreiding te remmen hebben grote invloed op het leven van jongeren, op sociaal vlak, onderwijs en sport. Vanuit de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de Jeugdzorg (JZ) worden zorgen geuit over aan de ene kant een toename van psychosociale zorgbehoefte en aan de andere kant een daling in het aantal verwijzingen.

In deze factsheet laten wij zien wat de impact is van de coronapandemie en de beperkende maatregelen op de zorgvraag in de huisartsenpraktijk van jongeren tussen de 15 en 24 jaar voor psychische klachten. Wij laten zien dat de zorgvraag verschilde tussen drie periodes in de pandemie in vergelijking met twee jaren eerder.