Publicatie

Publicatie datum

8% van de verzekerden geeft aan te zijn overgestapt van zorgverzekeraar in 2019.

Holst, L., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. 8% van de verzekerden geeft aan te zijn overgestapt van zorgverzekeraar in 2019. Utrecht: Nivel, 2019.
Download de PDF
In 2019 geeft 8% van de verzekerden aan te zijn overgestapt van zorgverzekeraar. Dit percentage is vergelijkbaar met dat van de afgelopen jaren. Verzekerden van 18 tot en met 39 jaar geven, in vergelijking met verzekerden van 40 jaar en ouder, vaker aan te zijn overgestapt in 2019. Net als in vorige jaren is de hoogte van de premie de meest genoemde reden om over te stappen van zorgverzekeraar. Tevredenheid over de dekking van de polis is de meest genoemde reden om bij de huidige zorgverzekeraar te blijven. Het percentage verzekerden dat aangeeft aanvullend verzekerd te zijn daalt in 2019 naar 85%. Een merendeel van de verzekerden geeft aan collectief te zijn verzekerd. De keuze voor een vrijwillig eigen risico van €500 is favoriet onder verzekerden in 2019, 12% van de verzekerden kiest hiervoor. De resultaten beschreven in dit factsheet zijn gebaseerd op de antwoorden van 715 respondenten (respons 48%), die lid zijn van het Consumentenpanel Gezondheidzorg van het Nivel.
Gegevensverzameling