Publicatie

Publicatie datum

8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker inhoudelijke overwegingen mee te nemen bij keuze zorgverzekering.

Schors, W. van der, Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. 8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker inhoudelijke overwegingen mee te nemen bij keuze zorgverzekering. www.nivel.nl: NIVEL, 2017.
Download de PDF
In 2017 is 8% van de verzekerden overgestapt naar een andere zorgverzekering. Net als in andere jaren wisselen jongeren (18-39 jaar) vaker dan ouderen. Wel zijn jongeren dit jaar minder vaak overgestapt dan in 2016. Verzekerden van 40-64 jaar zijn dit jaar iets vaker overgestapt, terwijl het percentage ouderen (65 jaar en ouder) dat overstapt vergelijkbaar is met vorig jaar. Overstappers geven ook dit jaar vooral financiële prikkels af aan zorgverzekeraars: de premie is net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om
te wisselen. Wel lijkt het er op dat een deel van de verzekerden steeds vaker inhoudelijke overwegingen meeneemt bij het kiezen van een passende zorgverzekering. Zo gaf dit jaar bijna één op de vijf (19%) wisselaars aan te zijn gewisseld omdat ze verwachten dat hun zorggebruik dit jaar anders is. Ook bij de aanvullende verzekering en het vrijwillig eigen risico zien we dat bepaalde groepen verzekerden een steeds bewustere keuze maken. Dit blijkt uit onderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL. (aut. ref.)
Gegevensverzameling