Publicatie

Publicatie datum

Acute zorg in het ziekenhuis en van de huisartsenpost in 2021: een actualisatie van factsheet 2 met cijfers over 2017. Palliatieve zorg in Nederland: feiten en cijfers.

Man, Y. de, Oosterveld, M., Heins, M., Teunissen, S., Reyners, A., Fransen, H., Middelburg-Hebly, M., Cramer-van der Welle, C., Onwuteaka-Philipsen, B., Francke, A. Acute zorg in het ziekenhuis en van de huisartsenpost in 2021: een actualisatie van factsheet 2 met cijfers over 2017. Palliatieve zorg in Nederland: feiten en cijfers. Utrecht: Nivel, 2023. 8 p.
Download de PDF
Palliatieve zorg is zorg die zich richt op de kwaliteit van leven van mensen en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, waarbij genezing niet meer mogelijk is. Inzicht in het zorggebruik in de laatste levensfase is nodig om palliatieve zorg voor mensen waar nodig te kunnen verbeteren. Deze rapportage geeft inzicht in de mate waarin mensen acute zorg kregen van het ziekenhuis, een spoedeisende hulp afdeling of huisartsenpost in de laatste levensfase. Acute zorg in de laatste levensfase kan soms voorkomen worden door goede palliatieve zorg; de mate van acute zorg zegt daarmee iets over de kwaliteit van palliatieve zorg.