Profile picture for user y.deman@nivel.nl
Yvonne de Man, PhD
Onderzoeker (postdoc) Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg

Onderzoek

Ik houd me vooral bezig met onderzoek doen naar, en met behulp van, routinematig verzamelde zorgdata. Deze onderzoeken richten zich op de verpleeghuiszorg, (kwetsbare) ouderen en palliatieve zorg. Zo ben ik onder andere betrokken bij het project ‘Leren van Data’. In dit project werken we toe naar het landelijk dekkende Register Leren van Data in Verpleeghuizen. In dit register verzamelen wij de (niet-herleidbare) behandelgegevens geregistreerd door de specialist ouderengeneeskunde in verpleeghuizen. Deze gegevens worden gebruikt om specialisten ouderengeneeskunde van elkaar te laten leren (lerend zorgsysteem), en voor wetenschappelijk onderzoek.

Ik vind het leuk om in een team gemeenschappelijke doelen te behalen. Binnen mijn werk vind ik met name de koppeling tussen onderzoek en implementatie belangrijk: niet een rapport schrijven wat op de plank terecht komt maar werk doen wat daadwerkelijk nuttig is in de praktijk.

Publicaties

CV

Career
2021 - heden: Postdoc Onderzoeker, Nivel, Utrecht
2019 - 2021: Onderzoeker Netwerk Acute Zorg Zwolle
2016 - 2019: Junior onderzoeker / promovendus, IQ healthcare, Radboudumc Nijmegen (gepromoveerd 22 oktober 2020) "Medical Practice Variation - Exploring patterns in care use of chronically ill patients in the Netherlands".