Onderzoek

Ik ben psycholoog en doe onderzoek op het gebied van de huisartsenzorg en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Steeds meer mensen met psychische problemen bezoeken de huisartsenpraktijk. Dat is aan de ene kant goed, want professionele hulp bij psychische problemen kan waardevol of zelfs onontbeerlijk zijn. Aan de andere kant is er ook een risico op medicaliseren, als (normale) levensproblemen als ziekte worden bestempeld. De huisartsenpraktijk biedt laagdrempelige zorg en heeft met een poortwachtersrol een belangrijke plaats in de GGZ. Om al deze redenen is het belangrijk om onderzoek te doen in dit veld, bijvoorbeeld door het monitoren van de aantallen patiënten met psychische problemen die de huisarts en praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) bezoeken en in kaart te brengen welke zorg zij ontvangen.

Naast als onderzoeker werk ik ook als praktijkondersteuner GGZ. Door tegelijkertijd in de wetenschap en in de huisartsenzorg te werken merk ik dat dingen vaak mooi “op hun plek vallen” en dat inspireert me. Het verbinden van verschillende activiteiten, personen en organisaties geeft me voldoening, omdat dit de kwaliteit van het werk verhoogt en het daarmee uiteindelijk bijdraagt aan betere zorg. Als onderzoeker word ik extra enthousiast van het analyseren van big data, zoals uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Publicaties

CV

Professioneel verleden
Eerder heb ik bij het Nivel promotieonderzoek gedaan naar de huisartsenzorg voor psychische problemen. Mijn proefschrift werd genomineerd voor de Public Health Proefschriftprijs en de CaRe Award (eervolle vermelding). Sinds mijn promotieonderzoek ben ik als onderzoeker actief geweest met de thema’s genderdiversiteit en afbouwen van psychofarmaca, en zet ik me bij de beroepsvereniging in voor meer onderzoek rondom de POH-GGZ, bijvoorbeeld door het uitvoeren van ledenpeilingen.
Opleiding
Biologische en cognitieve psychologie (MSc, Erasmus Universiteit Rotterdam)
Media en journalistiek (MA, Erasmus Universiteit Rotterdam)
POH-GGZ opleiding (FortaOpleidingen, Rotterdam)
Lidmaatschappen en bestuurswerkzaamheden
Voorzitter Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) van de Landelijke Vereniging POH-GGZ
Docent RINO-Groep – ontwikkelen en verzorgen onderdeel sekse- en gendersensitieve zorg voor de POH-GGZ opleiding
Co-auteur Handboek POH-GGZ
Lid werkgroep 2e en 3e herziening NHG-Standaard Depressie
Lid werkgroep 3e herziening Multidisciplinaire Richtlijn Angst
Lid werkgroep 1e herziening Akwa GGZ Generieke Module Naasten
Lid Alliantie Gender & GGZ
Lid commissie wetenschappelijk programma 9th World Congress on Women's Mental Health 2022