Publicatie

Publicatie datum
Antistollingszorg in Nederlandse ziekenhuizen: evaluatie van tromboseprofylaxe en perioperatief antistollingsbeleid in vergelijking met geldende richtlijnen.
Moesker, M.J., Damen, N.L., Groot, J.F. de, Bruijne, M.C. de, Wagner, C. Antistollingszorg in Nederlandse ziekenhuizen: evaluatie van tromboseprofylaxe en perioperatief antistollingsbeleid in vergelijking met geldende richtlijnen. www.nivel.nl: NIVEL, 2017.
Download de PDF
Vragen, bel of mail:
J.F. (Janke) de Groot
Programmaleider Kwaliteit en Organisatie van care en cure
C. (Cordula) Wagner
Directeur Nivel en hoogleraar patiëntveiligheid VU