Publicatie

Publicatie datum

Antistollingszorg in Nederlandse ziekenhuizen: evaluatie van tromboseprofylaxe en perioperatief antistollingsbeleid in vergelijking met geldende richtlijnen.

Moesker, M.J., Damen, N.L., Groot, J.F. de, Bruijne, M.C. de, Wagner, C. Antistollingszorg in Nederlandse ziekenhuizen: evaluatie van tromboseprofylaxe en perioperatief antistollingsbeleid in vergelijking met geldende richtlijnen. www.nivel.nl: NIVEL, 2017. 74 p.
Download de PDF
Dit rapport beschrijft het onderzoek naar toepassing van antistollingszorg in Nederlandse ziekenhuizen in vergelijking met daarvoor geldende richtlijnen. Met de uitkomsten van dit onderzoek worden aanbevelingen gedaan voor optimalisatie van antistollingszorg in Nederlandse ziekenhuizen.